Wisława Szymborska

Cebula

Co innego cebula.
Ona nie ma wnętrzności.
Jest sobą na wskroś cebulą,
do stopnia cebuliczności.
Cebulasta na zewnątrz,
cebulowa do rdzenia,
mogłaby wejrzeć w siebie
cebula bez przerażenia.

W nas obczyzna i dzikość
ledwie skórą przykryta,
inferno w nas interny,
anatomia gwałtowna,
a w cebuli cebula,
nie pokrętne jelita.
Ona wielekroć naga,
do głębi itympodobna.

Byt niesprzeczny cebula,
udany cebula twor.
W jednej po prostu druga,
w większej mniejsza zawarta,
a w następnej kolejna,
czyli trzecia i czwarta.
Dośrodkowa fuga.
Echo złożone w chór.

Cebula, to ja rozumiem:
najnadobniejszy brzuch świata.
Sam sie aureolami
na własną chwałę oplata.
W nas - tłuszcze, nerwy, żyły,
śluzy i sekretności.
I jest nam odmówiony
idiotyzm doskonałości.

1.UZUPEŁNIJ ZDANIE:BOHATERAMI WIERSZA SĄ ...I...
2.WYPISZ Z WIERSZA PRZYMIOTNIKOWE OKREŚLENIA CEBULI I UTWORZONY OD TEJ NAZWY RZECZOWNIK.
3.WYBIERZ JEDNO Z WYPISANYCH POJĘĆ I OPRACUJ JEGO DEFINICJĘ.
4.BOHATEROWIE WIERSZA SĄ ZESTAWIENI NA ZASADZIE:
A)PODOBIEŃSTWA,
B)KONTRASTU,
C)NIEJASNEGO SKOJARZENIA.
5.Z DRUGIEJ I CZWARTEJ STROFY WYPISZ OKREŚLENIA(TAKŻE KILKUWYRAZOWE) DOTYCZĄCE DRUGIEGO BOHATERA WIERSZA.
6.ODSZUKAJ W "CEBULI" PRZYKŁAD WEWNĘTRZNIE SPRZECZNEGO WYRAŻENIA.WYJAŚNIJ , JAK ROZUMIESZ JEGO SENS.
*wskaż przykłady zaskakujących tworów słownych Szymborskiej lub nieoczekiwanych połączeń wyrazowych.Jaką cechę osiąga dzięki nim utwór poetycki.? Wybierz propozycje z ramki i (lub) dodaj własne.

|tajemniczość,głębia znaczeń,atrakcyjność(np.komizm),oryginalność,wyjątkowość,niepowtarzalność

7.Rozwiń jedną z hipotez interpretacyjnych:
WiERSZ CEBULA TO :
a)hymn ku czci wspaniałości cebuli,
b)wyraz pogardy dla cebuli,
c)przewrotny hymn ku czci człowieka i jego natury,
d)wyraz dezaprobaty wobec doskonałości w postaci symetrii i harmonii.

*Przedstaw pisemnie, z wykorzystaniem cytatów, kilka argumentów na poparcie swojej tezy.

8.Co sądzisz o mniemaniu osoby mówiącej? Czy:
a)mówi ona to, co myśli, czy,
b)nie myśli tego , co mówi.?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T18:30:42+01:00
1. cebula i ludzie
2.
cebuliczność- rzeczownik.
Cebulasta
cebulowa
naga
3. cebulasta- cos podobnego do cebuli w wygladzie, zapachu itp.
4. b
5
obczyzna
dzikość
ledwie skórą przykryta,
inferno w nas interny
anatomia gwałtowna
sekretności.
idiotyzm doskonałości.
6.
"Ona wielekroć naga (...)W jednej po prostu druga,
w większej mniejsza zawarta,
a w następnej kolejna,
czyli trzecia i czwarta.
Dośrodkowa fuga"
"Cebulasta na zewnątrz,
cebulowa do rdzenia"
komizm ,oryginalność
7. d
8.a
25 4 25