1.Napisz równania reakcji otrzymywania następujących związków chemicznych :
A. kwas azotowy (III)
B. kwas jodowodorowy
C. zasada sodowa (I)
D. zasada glinowa (III)

2. Napisz równanie otrzymywania kwasu chlorowego (VII).
Narysuj wzór strukturalny tego kwasu tlenowego.


Proszę o pomoc !!!!

1

Odpowiedzi

2010-02-10T19:02:31+01:00
A. 2 NaNO₂ + H₂SO₄ → 2 HNO₂ + Na₂SO₄
N₂O₃ + H₂O → 2 HNO₂
b. H₂S + I₂ → 2 HI + S
H₂ + I₂ → 2HI
c. Na₂O + H₂O → 2 NaOH
Na + 2H₂O → 2NaOH + H₂
d. AlBr₃ + 3NaOH → Al(OH)₃ + 3NaBr

2. Cl₂O₇ + H₂O → 2 HClO₄

........... = O
H - O - Cl = O
........... =O

(tych kropek się nie uwzględnia we wzorze :) )