Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-10T18:39:32+01:00
Wszystkie nowo powstałe państwa po II wojnie światowej, jak i te "wyzwolone" przez Armię Czerwoną zostały utworzone (w przypadku państw wyzwolonych przez sowietów: tak politycznie przekształcone) jak życzyli sobie członkowie Wielkiej Trójki (prezydent USA [najpierw Roosevelt, później Truman], premier Wielkiej Brytanii [najpierw Churchill, później Eden], sekretarz ZSRR [Józef Stalin]). Tak więc, na mocy decyzji z dwóch z ich spotkań - z Jałty i Poczdamu, gdy już wiadome było zwycięstwo nad koalicją państw osi.
Na podstawie tych ustaleń, Polska, Czechosłowacja, Albania, Węgry, Rumunia, Bułgaria weszły do sowieckiej strefy pływów. W państwach tych (np. w Polce miały zostać przeprowadzone demokratyczne wybory, by lud zadecydował jaką władzę woli. Wybory odbyły się, jednak były one sfałszowane.
Austria. Austria podzielona została na strefy okupacyjne (4- brytyjską, sowiecką, amerykańską i francuską), jednak w '45 były wybory i powstała koalicja lewicowo-chadecka.
Niemcy. Niemcy zostały podzielone na 4 strefy okupacyjne.
Jednak wraz z rozpoczęciem zimnej wojny, stosunki byłych sojuszników (Zachód - ZSRR) pogarszały się. W 1949 powstało RFN, a po nim NRD. Tym samym amerykanie złamali zobowiązanie sojusznicze, które mówiło o tym, iż nigdy nie pozwolą alianci na odtworzenie państwa niemieckiego. NRD było kontrakcją. Tak oto powstały państwa po drugiej wojnie światowej i w ten sposób znalazły się w różnych strefach wpływów.
54 2 54