Pomożecie odpowiedzieć na pytania ?
1. Legendarni władcy Polski to ...
2.Zródła historyczne w dziejach Polski to...
3.Jakie były warunki naturalne na ziemiach polskich?
4.Skąd przyją chrzest Mieszko 1
5.Znaczenie chrztu.
6.Organizacja państwa Mieszka 1
7.Najważniejsze wydarzenia za panowania Mieszka 1

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T18:44:27+01:00
1. Legendarny władca Polski to Lech.
2.Źródła historyczne w dziejach Polski to Kronika Galla Anonima.
3.Na ziemiach polskich rosło dużo puszcz.
4.Biskupi czescy udzielili Mieszkowi chrzest.
5.Znaczenie chrztu:
- umocnienie pozycji Mieszka i Polski
- zabezpieczenie przed chrystianizacją
- poparcie papieża
6.W państwie Mieszka była wiara chrześcijańska. Wiara chrześcijańska przyczyniła się do jedności kraju.
7.Najważniejsze wydarzenia za panowania Mieszka 1:
- chrzest Polski
- ślub z Dobrawą