1Pierwiastek chemiczny E jest mieszaniną dwóch izotopów: jeden ma liczbę masową równą 63, a drugi 65 Jego średnia masa atomowa wynosi 63,55u. Oblicz zawartość procentową obu izotopów oraz ustal jaki to pierwiastek.

2Pierwiastek chemiczny E występuje w postaci dwóch izotopów pierwszy ma masę atomową 14u a drugi 15u Zawartość procentowa pierwiastka o masie atomowej 14u wynosi 99,3%. Oblicz średnią masę atomową oraz ustal jaki to pierwiastek

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T18:42:55+01:00
1.
dane:
M1-63u
M2-65u
M-63,55u

szukane:Cp1
Cp1

Cp1+Cp2=100%
Cp1=100%-Cp2
M=Cp1*M1+Cp2*M2 / 100%
M=(100%-Cp2)*M1+Cp2*M2 *100%

M*100%=(100%-Cp2)*M1+Cp2*M2
M*100%=100%*M1-Cp2*M1+Cp2*M2
M*100%-100%*M1=Cp2*M1-Cp2*M2
Cp2*M2-Cp2*m!=M8!00%-100%*M1
Cp2(M2-M1)=100%(m-M1)/M2-M1

Cp2=100%(M-M1) / M2-M1
Cp2=100%*(63,55u-63) / 65u-63u
=100%*0,55 / 2
=55% / 2
=27,5%
Cp1=100%-27,5%=72,5%
To jest miedź

2.
dane:
M1-14u
M2-15u
Cp1-99,3%
Cp2-0,7%
szukane:
M-?

M=99,3%*14u+0,7%*15u / 100%
M=1400,7u / 100
M=14,007
To jest azot