Zmierz pole grawitacyjne w swoim domu. Ze spadku swobodnego: s=at<kwadrat>/2
Minimum 6 pomiarów dla jednej wysokosci. Najlepiej z 1 metra.

1. Wstęp - teoria ogólna, czyli definicja pola grawitacyjnego itp
2. Przyrządy
3. Przebieg dowiadczenia
4. Pomiary, tabela: nr, droga, czas
5. Obliczenia.
6. Dyskusja bledow, czyli co nie pozwolilo Ci uzystac doskonalego wyniku. Np. pominięcie oporow powietrza, brak warunkow do przeprowadzania doswiadczenia, brak doskonalosci czlowieka.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T19:22:53+01:00
1. Pole grawitacyjne wyraża się wzorem
γ = GM/r² gdzie r = h+R
G stała grawitacji
M - masa Ziemi
im dalej od ziemi natężenie pola grawitacyjnego maleje, przy ziemi jest ono równe g = GM/R² (dla odróżnienia natężenie pola przy ziemi oznacza się je przez g i nazywa przyspieszeniem ziemskim!) po wstawieniu wartości w Polsce wynosi 9,81 [m/s²]
2.
Żeby doświadczalnie wyznaczyć g w pobliżu Ziemi potrzebny jest stoper i taśma miernicza
3.
1 sposób:
Można wyznaczyć sobie pewną wysokość i zmierzyć czas spadania np kulki. Żeby zminimalizować błędy pomiarowe należy dokonać kilku pomiarów i obliczyć średnią arytmetyczną czasu spadania.
II sposób
Można także dokonać pomiaru czasu spadania z różnych wysokości
Następnie korzystając ze wzoru:
S = at²/2
ale
S = h
a = g
więc ostatecznie wzór przyjmuje postać:
h = gt²/2
należy obliczyć g czyli
2h = gt²
g = 2h/t²
Następnie wstawiamy do wzoru przyjętą wysokość bądź wysokości i średni czas.Później obliczamy g
4.
Oto przykładowe wyniki jakie mierzyliśmy gdy chodziłem do technikum
h [m] - t [s]
3,2 m - 0,8 s
5 m - 1s
9,6 m - 1,4s
W tym edytorze nie da się narysować tabeli więc zapis np
3,2 m - 0,8 s oznacza że z wysokości 3,2 m kulka spadała 0,8 s itd.
5.Obliczenia
g = 2h/t²
g₁ = 2×3,2[m]/(0,8s)² = 10[m/s²]
g₂ = 2×5[m]/(1s)² = 10[m/s²]
g₃ = 2×9,6[m]/(1,4s)² = 9,79[m/s²]

g(śr) =(g₁ + g₂ + g₃) / 3 = 9,93 [m/s²]
6.
Głównym błędem pomiarowym jest tutaj pomiar czasu, ponieważ trudno jest w tej samej chwili włączyć stoper i jednocześnie puścić kulkę. Również trudno dokładnie jest wyłączyć stoper w tym samym czasie kiedy kula uderza w ziemię.Innym błędem pomiarowym w tym doświadczalnym wyznaczaniu g jest pominięcie oporów powietrza!