Odpowiedzi

2010-02-10T18:39:22+01:00
Znaczenie Konstytucji 3 maja w historii Polski:
* zniesienie wolnej elekcji, a ustanowienie monarchii
* zniesienie liberum veto
* wzięcie chłopów pod opiekę Polski
* wprowadzenie trójpodziału władzy
* znaczne powiększenie armii do 100 tysięcy żołnierzy
2 5 2