Ciało o masie 5 kg spada pionowo w dół. Siła oporu powietrza działająca na ciało wynosi 10N. Oblicz przyspieszenie, z którym porusza się to ciało. Po ilu sekundach spadania prędkość ciała wyniesie 20 m/2 ( prędkość początkowa - 0 ).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-11T21:05:26+02:00
1. Obliczmy siłę grawitacji tego ciała.
Fg= m x g
Fg= 5 x 10 = 50N

2.Obliczamy siłę wypadkową Fw.
Fw=Fg-Fo
Fw= 50N - 10N = 40N

3.Obliczamy przyspieszenie ciała dla takiej siły
Fw=m x a
a= Fw/m
a= 40/5= 8m/s²

4. Obliczamy po ilu sekundach spadania prędkość
ciała wyniesie 20 m/s

a= 8m/s²
V= 20m/s
t=?
a=V/t -> t=V/a
t= 20/8=2,5 sekundy

Odpowiedź: Ciało będzie się poruszało z przyspieszeniem 8m/s², a czas jego spadania będzie wynosił 2,5 sekundy.