Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T20:23:54+01:00
Logarytm określa, do jakiej potęgi należy podnieść podstawę logarytmu, aby otrzymać liczbę w logarytmie. (np. log₂8=3, bo 2³=8).

3-log(1/4)3=log(1/4)1/64-log(1/4)3=log(1/4)1/64:3=log(1/4)1/192
W rozwiązaniu skorzystałam najpierw z tego, że 1/4³=1/64, zatem log(1/4)1/64=3. Następnie z prawa działania na logarytmach: różnica logarytmów o tych samych podstawach jest równa logarytmowi ilorazu.

W rozw. drugiego przykładu korzystam z tych samych własności.

log(4)6-2= log(4)6-log(4)16=log(4)6:16=log(4)3/8