Dużo przykładów do zrobienia Dzięki z góry dam naj :)

1. Podaj przykłady poznanych typów (rodzajów) reakji chemicznych, napisz słownie ich przebieg.
synteza- ............
analiza-...............
spalanie-................
utlenianie-............

2. Odpowiedz na pytania.
A. Jaka jest zawartość procentowa tlenku węgla(4) w powietrzu?
B. Jaką rolę odgrywa tlenek węgla(4) w życiu roślin ?
c. Jakie substraty i produkty biorą udział w reakcji fotosyntezy?
D. Jakie czynniki są niezbędne, aby zaszła reakcja fotosyntezy ?
E. W jaki sposób tlenek węgla (4) dostaje się do atmosfery ?
F. W jaki sposób tlenek węgla (4) jest usuwany z atmosfery ?


3.Uzupełnij zdania

Woda wapienna ................ pod wpływem .......................
Jest to reakcja charakterystyczna dla ........................ ................ Substratami tej reakcji są ...................... i ..................... .


4. Uzupełnij zapisy słowne przebiegu reakcji wymiany.

A. chlorek cynku + ................. -------------> ............+chlorek sodu

B. tlenek ołowiu(2)+................---------->............tlenek węgla (4)

C. ..............+siarczek baru -------------->siarczek potasu + .....

D.tlenek wodoru + .......... --------->tlenek magnezu+.............

E.węgiel + .......... ---------->żelazo+tlenek ..............


Zadania są z Chemia Nowej Ery zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum część 1 nowa era (klasa 1 gim)

zad.45 str.28
zad.57 str.32
zad.60 str.33

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-10T19:00:18+01:00
1.Synteza- tlen+ wodór= woda
Analiza- tlenek glinu= tlen+ glin
Spalanie
metan+ tlen= węgiel+ woda
CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O
2.
A.0,035%
B.są potrzebne do procesu fotosyntezy
C.woda, dwutlenek węgla, energia słoneczna
D. musi być światło słoneczne
E.jak wdychamy tlen to wydychamy dwutlenek węgla
F. usuwany jest poprzez rośliny podczas fotosyntezy

3.Woda wapienna mętnieje pod wpływem tlenku węgla 4. Jest to reakcja charakterystyczna dla tlenków węgla. Substratami tej reakcji są tlen oraz węgiel.

4.a) chlorek cynku + sód --> cynk + chlorek sodu
b)tlenek ołowiu + węgiel -> ołów + tlenek węgla
c)potas + siarczek Baru - > bar + siarczek potasu
d)tlenek wodoru + magnez - > wodór + tlenek magnezu
e) węgiel + tlenek żelaza - > tlenek węgla + żelazo
4 5 4