1. Znajdź współczynnik tarcia kół samochodu o nawierzchnię szosy jeżeli wiadomo że przy prędkości samochodu 10 m/s droga hamowania wynosi 40m
2. Na klocek o masie 10kg działa siła 40N równoległa do poziomego toru po której poruszał się klocek. Jaki jest współczynnik tarcia klocka o podłoże jeżeli porusza się on z przyspieszeniem 2m/s2 (metry na sekundę do kwadratu)

1

Odpowiedzi

2010-02-10T19:14:29+01:00
Nie chciało mi się pisać na komputerze. Masz wszystko napisane w załączniku.
Wytłumaczenie:
1. W momencie hamowania na ciało działa tylko tarcie więc korzystamy ze wzoru na a=Fw/m
gdzie nasze F wypadkowe = Tarciu
I podstawiamy T=fmg
m się nam skróci i zostaje a=fg
potem z wzoru na V w jednostajnie przyspieszonym ruchu wyliczamy t. Wyliczone t podstawiamy do wzoru na drogę i stamtąd otrzymujemy nasze a. podstawiamy do tego wzoru a=fg i wyliczamy z tego f.
2. Na klocek działa siła tarcia i siła podana (40N). Ciało porusza się ruchem przyspieszonym więc siła F>T
Z tego wynika, że nasza wypadkowa: Fw=F - T
podstawiamy do wzoru a=Fw/m
Zadanie już jest wtedy rozwiązane i wystarczy podstawić wartości (możesz jeszcze rozdzielić ułamek i będzie: f= F/mg - a/g, gdyż m się nam uprości. POZDRAWIAM :P
9 3 9