Proszę o szybkie i dobre odpoiedzi dam naj ;) i z obliczeniami :) jak możecie to też wytłumaczcie ;)
1.wykonaj dodawania :

a)64 + ( -32 )
b) (-3,8) + (-7,7 )
c) 1,4 + ( -14)
d) 6,6 + (-6,6)
e) ( - 3/4 ) + 0 + ( +1 8/9 )
f)(-1,2) + (-0,008)
g)(-16,8) +(+20,1)
h) (-0,999 ) + (1,001)

2.oblicz :
a) ( -3/4 ) + ( -8 5/8 ) + (-6 5/6 ) + ( -1 3/8 )
b) ( -14 1/2 ) + ( - 7 3/5 ) + ( +8 1/5 ) + ( -6,3 )
c) 20 + ( -16,3 ) + (+4 1/3 ) +(- 18 2/3 )
d) (-0,6 ) + 2 3/8 +(- 7 5/8 ) + (-1/2 ) + 0

3

Odpowiedzi

2010-02-10T18:46:42+01:00
A)64 + ( -32 )=32
b) (-3,8) + (-7,7 )=-11,5
c) 1,4 + ( -14)=12,6
d) 6,6 + (-6,6)=0
e) ( - 3/4 ) + 0 + ( +1 8/9 )=45/36
f)(-1,2) + (-0,008)=1,208
g)(-16,8) +(+20,1)=3,3
h) (-0,999 ) + (1,001)=0,002


2010-02-10T18:48:13+01:00
Zad.1
64+(-32)=64-32=32
(-3,8)+(-7,7)=-3,8-7,7=-11,5
1,4+(-14)=1,4-14=-12,6
6,6+(-6,6)=0
3/4+1 8/9=27/36+1 32/36=1 59/36=2 23/36
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T18:58:22+01:00
A) 64 + (-32) = 64 - 32 = 32
b) (-3,8) + (-7,7) = -3,8 - 7,7 = - 11,5 (bo dodajemy liczby na minusie)
c) 1,4 +(-14) = 1,4 - 14 = -12,6
d) 6,6 +(-6,6) = 6,6 - 6,6 = 0
e) (-¾) + 0 + 18/9 = -¾ + 2 = 1¼ ( 0 się omija, a 18/9 to 2 całe.) ( chyba, że tam przed 18/9 jest minus to wtedy -¾ - 2 = -2¾)
f) (-1,2) + (-0,008) = -1,2 - 0,008 = 1,192
g) (-16,8) + 20,1 = 3,3 (można zmienić kolejność i odjąć od 20,1 to 16,8) (jeśli przed 20,1 jest minus to będzie 36,9)
h) (-0,999) + 1,001 = 0,002 (można zmienić kolejność)

2.(-¾)+(-8⅝)+(-6⅚)+(-1⅜) = -18/24 -207/24 -164/24 -33/24=-422/24= -17 i 14/24
(doprowadzić do wspólnego mianownika)
b) -14½ - 7⅗ + 8⅕ - 6,3 = -14,5 - 7,6 + 8,2 -6,3= -20,2
c) 20 -16,3 +4⅓ - 18 ⅔ = 3,7 - 14⅓ = - 10⅔
d)(-0,6 ) + 2 ⅜ - 7 ⅝ -½ + 0 = -0,6 - 5,250 - 0,5 = -6,35