A).Opisz jeden sposób (inny niż zaizolowanie aksonu) na zwiększenie szybkości przekazywania impulsów.
b). Wymień jedno zwierzę, które korzysta z tej metody
c). Opisz zalety szybkiego przekazywania impulsów nerwowych pod kątem zdolności do przystosowania się organizmu do środowiska.

Wybiorę najlepszą!! na jutro pomocy!!!

1

Odpowiedzi

2009-10-12T15:01:59+02:00
Dendryt, wypustka drzewkowata komórki nerwowej doprowadzająca bodźce do tejże komórki. Dendryty sąsiednich komórek nerwowych łączą się ze sobą za pomocą synaps.

A prościej-wypustka neuronu odbierająca impulsy nerwowe od innych komórek
KOMÓRKI DENDRYTYCZNE charakteryzują się występowaniem różnej długości wypustek, w skład SIS wchodzi wiele typów takich komórek z wypustkami o zróżnicowanej wielkości. W sensie immunologicznym komórki dendrytyczne stanowią grupę biorącą udział w prezentacji antygenu limfocytom T. Ich występowanie stwierdza się w skórze w warunkach fizjologicznych, jednak niektóre z nich pojawiają się tylko w stanach chorobowych. Wszystkie komórki dendrytyczne pochodzą ze szpiku, ze wspólnej dla monocytów/makrofagów i granulocytów komórki progenitorowej.
W różnicowaniu i dojrzewaniu komórek dendrytycznych odgrywają role różne cytokiny, a procesy te w dużym stopniu udaje się obecnie odtworzyć in vitro (poza ustrojowo)
Niedojrzałe formy komórek dendrytycznych np. niepobudzone komórki Langerhansa w naskórku , wychwytują na drodze endocytozy antygeny i dzięki temu ulegają aktywacji, w wyniku czego powstają ich dojrzałe formy zdolne pobudzać proliferację limfocytów T. Odzwierciedleniem dojrzewania tych komórek jest zmniejszenie początkowej zdolności do endocytozy.

Mam nadzieję,że się przydam Pozdrawiam;-)
9 2 9