Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T18:58:21+01:00
1. W Generalnym Gubernatorstwie Niemcy przez cały okres okupacji prowadzili masowe prześladowanie Polaków. Byli oni mordowani, pozbawiani majątków, a niejednokrotnie zmuszani do niewolniczej pracy. Okupanci starali się unicestwić także polską kulturę narodową. Najcenniejsze zabytki i dzieła sztuki wywozili do Rzeszy lub barbarzyńsko niszczyli.
2. Niemcy brali zakładaników spośród polskiej inteligencji, zasłużonych patriotów lub nawet przypadkowych cywilów, aby zmusić Polaków do zaprzestania współpracy z ruchem oporu. W odwecie za śmierć Niemca mordowano 10 polskich zakładników. Takie okrucieństwo potęgowało u Polaków nienawiść do okupantów.
3. Przeprowadzano masowe wysyłki do Rzeszy na roboty przymusowe. W łapankach chwytano przypadkowych przechodniów, którzy mieli stanowić tanią siłę roboczą i zastępować robotników niemieckich powołanych do wojska. Polskich robotników traktowano w Niemczech jak niewolników. Za swoją pracę nie dostawali oni żadnego wynagrodzenia.
4. Przy alei Szucha w Warszawie mieściła się główna siedziba gestapo w Polsce. Tutaj przewożono aresztowanych Polaków podejrzanych o współpracę z ruchem oporu, aby torturami wymuszać na nich zeznania. W więzieniu gestapo na Pawiaku przetrzymywano więźniów torturowanych wcześniej na Szucha. Większość z nich wywożono następnie do Palmir w Puszczy Kampinoskiej, gdzie dokonywano masowych egzekucji.
5. Ludność polską na ziemiach włączonych do Rzeszy poddano germanizacji. Wprowadzono niemieckie prawo i rozpoczęto niszczenie wszelkich materialnych oznak polskości. Burzono polskie pomniki, skuwano i zamalowywano herby Polski, a nawet polskie napisy.
6. Oficerów i żołnierzy wziętych do niewoli podczas wojny więziono w specjalnych obozach jenieckich. Władze niemieckie przystąpiły do masowych aresztowań Polaków: powstańców śląskich, działaczy plebiscytowych i innych patriotów na podstawie przygotowanych wcześniej spisów.
7. Z terenów wcielonych do III Rzeszy rozpoczęto masowe wysiedlenia Polaków. Ich majątki podlegały konfiskacie, przed przesiedleniem pozwalano im jedynie zabrać skromny bagaż. Na miejsce wysiedlanych sprowadzano Niemców z Rosji i krajów bałtyckich.
8 3 8