1. Oblicz gęstość roztworu o wysokości słupa 10 cm wywierającego ciśnienie hydrostatyczne 1400 Pa.
2. Na jaką powierzchnię działa siła 10⁶ N wywierająca nań ciśnienie 10⁴ hPa?
3. Jaka siła wywiera ciśnienie 10⁷ hPa na powierzchnię 2m²?
4. Oblicz powierzchnię mniejszego tłoka w prasie hydraulicznej, jeżeli większy tłok o powierzchni 600 cm² podnosi ciało o masie 120 kg, a siła działająca na mniejszy tłok wynosi 400 N.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-11T17:31:28+02:00
1. p=Q(ciężar)/S(powierzchnia)=m*g/S=d(gęstość)*V(objętość)*g/S=d*S*h*g/S= d*h*g
1400Pa=d*0,1m*10N/kg
d=1400kg/m^3

3.p=F/S
10⁷*1000Pa=F/2
F=2*10^10 N