1. Przedstaw sumę algebraiczną: 12ab - 24a²b² + 48a²b w postaci iloczynu, wyłączając przed nawias jednomian 6ab.

2. W trzech skrzyniach mieści się łącznie 300 piłek. W pierwszej skrzyni jest x piłek, w drugiej o y piłek więcej. Ile piłek znajduje się w trzeciej skrzyni?

3. Wzór
n(n - 3)
______
2
pozwala obliczyć liczbę przekątnych wielokąta o n bokach. Oblicz, ile przekątnych ma dziesiokąt.

ZA WSZYSTKO DAJE NAJLEPSZE! Mają być wszystkie dokładne obliczenia!

2

Odpowiedzi

2010-02-10T18:52:52+01:00
1. 12ab-24a²b² + 48a² b= 6ab(2-4ab+8a)

2. b)
x-1 skrzynia
y-2skrzynia
z-3skrzynia
odp:
x+(x+y)+z=300

3. Przepraszam ale nie umiem 3 ; ( wiesz wpisz na zadane tu wlasnie na gogle tresc i poszukaj bo ja tego nie bralam ; (
a chciałam pomóc
7 4 7
2010-02-10T23:53:46+01:00
Zadanie 1.

12ab - 24a²b² + 48a²b =6ab*( 2 -4ab +8a)

Zadanie 2.
I skrzynia x
II - skrzynia x+y
II skrzynia ??
Łącznie 300

x+ x+y =2x+y <---I i II skrzynia
300 i zawartość I i II skrzyni to zawartość III skrzyni
300- 2x- y <--- zawartość trzeciej skrzyni

Odp: w trzeciej skrzyni jest 300-2x-y piłeczek

Zadanie 3.

wzór: n(n - 3) :2

dziesięciokąt ma 10 kątów i 10 boków
za n podstawiamy do wzoru 10

10*(10-3):2 = 70:2= 35

Odp: Dziesięciokąt ma 35 przekątnych.
5 4 5