Odpowiedzi

2010-02-10T20:26:36+01:00
--------------------------PRUSY: -------------------
- urzędnicy, w większości mieszcz., mianowani przez króla, pełnili funkcje dożywotnio;
- urzędnicy odrębnym stanem, a ich sprawność wzorem dla Europy;
- unarodowienie armii (oficerowie ze szlachty);
- obowiązkowa służba wojskowa dla chłopców i mieszczan nie objęła właścicieli majątków, rzemieślników
i rolników oraz ich najstarszych synów (wojsko odrębnym stanem, o awansie decydowały zasługi);
- ślepe posłuszeństwo i dryl (dokładne, mechaniczne wykonywanie rozkazów).
-Obowiązek szkolny dla wszystkich od 1763 roku.
-Sekularyzacja dóbr Kościoła Katolickiego na Śląsku.
CECHY MONARCHII: brak oligarchii magnackiej; ścisła integracja junkrów z państwem; wieś finansowała rozwój przemysłu, merkantylizm, który uderzył w same Prusy; opieka nad weteranami wojskowymi; etatyzm – ingerencja państwa w życie gospodarcze i społeczne.

-------------------------AUSTRIA: ------------------------
- uproszczenie administracji rządowej (Józef II podzielił kraj na gubernie, okręgi i powiaty, urzędnikom dał dodatek do pensji za wysługę lat i zapewnił rentę – podwaliny sławnej biurokracji austriackiej);
- reforma podatków: dochodowy, pobierany również od szlachty i kleru;
- reforma sądownictwa: nowy kodeks karny z 1769 roku, który, niestety, utrzymał tortury (zniesiono je dopiero w 1776 r. za sprawą profesora Josepha v.Sonnenfelsa), ograniczono sądownictwo patrymonialne;
- w sprawach kościelnych ograniczono liczbę duchownych, liczbę świąt, danin dla papiestwa, klasztorów kontemplacyjnych, ale jednocześnie faworyzowano katolików wobec czeskich protestantów (husytów);
- upowszechnienie oświaty elementarnej;
- utworzenie Rady Stanu w 1761 roku jako organu doradczego monarchy.

---------------------ROSJA ------------------------
-polityczne: podział kraju na gubernie, tabela o rangach (1722) , ustanowienie 9-osobowego senatu w 1711 r. jako władzy wykonawczej, Petersburg stolicą Rosji od 1712 r., zniesienie w 1718 r. prikazów na rzecz
10 kolegiów, np. spraw zagranicznych, wojska na czele z prezydentem
-ekonomiczne : „eksplozja podatków” od ryb, łaźni, kominów, drzwi, bród (ścinano
obowiązkowo, w razie oporu razem z głową) ściąganych przez armię; giełdy i jarmarki kupieckie
od 1721 r. i system cechów rzemieślniczych od 1722 r.
-wojskowe: regularna armia o 25-letniej służbie, Szkoła Morska w Petersburgu;
-kościelne: Świety Synod mianowany przez cara.
-kulturalno-oświatowe: narzucenie obyczajowości w tym ubiorów modnych na Zachodzie Europy; nowy alfabet grażdanka; wyprawa Witusa Beringa – odkrycie nowych ziem (wschodnia Syberia).
1 5 1