Odpowiedzi

2010-02-11T00:20:37+01:00
Ameryka Południowa:
Rozciągłość południkowa:
12°25'N
55°54'S

Ponieważ są to przeciwne półkule, to dodajemy
12°25' + 55°54' = 68°19' Rozciągłość południkowa

A 1° = 111 km, więc pozostaje obliczyć rzeczywistą rozciągłość

Rozciągłość równoleżnikowa:
81°22'W
34°47'W

Ponieważ jest to ta sama półkula, to odejmujemy
81°22' - 34°47' = 46°35' Rozciągłość równoleżnikowa


Ameryka Północna:
Rozciągłość południkowa:
83°40'N
5°32'N

83°40' - 5°32' = 78°08' Rozciągłość południkowa

A 1° = 111 km, więc pozostaje obliczyć rzeczywistą rozciągłość


Rozciągłość równoleżnikowa:
172°25′E
11°00'W

172°25′ + 11°00' = 183°25' Rozciągłość równoleżnikowa