1. OPADANIE SUBSTANCJI STAŁEJ NA DNO NACZYNIA POD WPŁYWEM SIŁY CIĘŻKOŚCI.
2. PROCES POLEGAJĄCY NA PRZEJŚCIU CIAŁA STAŁEGO W CIECZ.
3. PROCES SAMORZUTNEGO MIESZANIA SIĘ SUBSTANCJI STYKAJĄCYCH SIĘ ZE SOBĄ.
4. PROCES POLEGAJĄCY NA PRZECHODZENIU CIAŁA STAŁEGO BEZPOŚREDNIO W GAZ.
5. NAJMNIEJSZA PORCJA PIERWIASTKA ZACHOWUJĄCA JEGO WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE.
6. PROCES POLEGAJĄCY NA ODDZIELENIU NIEKTÓRYCH SKŁADNIKÓW MIESZANINY POPRZEZ MECHANICZNE LUB CHEMICZNE ZATRZYMANIE ICH NA ODPOWIEDNIO DOBRANYM FILTRZE.
9. GÓRNA WARSTWA W ROZDZIELACZU MIESZANINY WODY I OLEJU.
10. PRZEJŚCIE CIECZY W GAZ.

2

Odpowiedzi

2010-02-10T18:58:07+01:00
1. sedymentacja
2. topnienie
3. dyfuzja
4. sublimacja
5. atom
6. filtracja
7. olej
8. parowanie
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T18:58:30+01:00
1. sedymentacja
2. topnienie
3.dyfuzja
4.sublimacja
5.atom
6.sączenie lub filtracja
9.olej
10.parowanie
2 2 2