.... - To wasza odpowiedz ; )) <ilość kropek nie ma znaczenia>
Uchwalenie w ...... Konstytucji 3 maja spotkało się ze sprzeciwem Rosji i ....... .
Przeciwnikami reform była też grupa ........... i szlachty . W 1792 roku zawiązano ................................................... targowicką która uznawała postanowienia konstytucji za nielegalne. W obronie konstytucji i swojej .............. Rzeczpospolita musiała walczyć z Rosją . Przewaga wroga oraz brak pomocy z zewnątrz doprowadziły do ................. .W 1793 roku Rosja i ................dokonały ........................... .

2.Wykreśl zdania fałszywe
a)Insturekcja , czyli zbrojne powstanie , które zorganizowano w 1794 roku pod wodzą Tadeusza Kościuszki , było próbą ratowania niepodległości państwa .

b) Polacy byli przeciwni wybuchowi powstania i chcieli poddać kraj bez walki .

c) Aby zapewnić znaczy udział chłopów w insurekcji , Kościuszko wydał tzw. uniwersał połaniecki , który znosił poddaństwo chłopów i zmniejszał pańszczyznę .

d) Dzięki uniwersałowi połanieckiemu chłopi masowo wstępowali do oddziałów dowodzonych przez Kościuszkę .

e)Ogromna przewaga Rosjan była przyczyną klęski powstania .

f) W 1795 roku Rosja , Austria i Prusy dokonały III rozbioru Polski

3.Wymień przyczyny upadku polskiego w XVIII wieku dzieląc na zewnętrze i wewnętrzne

Proszę o pomoc do końca czwartku ... ; )) z góry dzięki ; ]]

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T19:45:32+01:00
Uchwalenie w 1791 Konstytucji 3 maja spotkało się ze sprzeciwem Rosji i Austrii.
Przeciwnikami reform była też grupa Prus9nie jestem pewna) i szlachty . W 1792 roku zawiązano konfederację targowicką która uznawała postanowienia konstytucji za nielegalne. W obronie konstytucji i swojej wolności Rzeczpospolita musiała walczyć z Rosją . Przewaga wroga oraz brak pomocy z zewnątrz doprowadziły do rozbioru .W 1793 roku Rosja i Austria dokonały II rozbioru Polski.

2.Wykreśl zdania fałszywe
a)Insturekcja , czyli zbrojne powstanie , które zorganizowano w 1794 roku pod wodzą Tadeusza Kościuszki , było próbą ratowania niepodległości państwa .

c) Aby zapewnić znaczy udział chłopów w insurekcji , Kościuszko wydał tzw. uniwersał połaniecki , który znosił poddaństwo chłopów i zmniejszał pańszczyznę .

d) Dzięki uniwersałowi połanieckiemu chłopi masowo wstępowali do oddziałów dowodzonych przez Kościuszkę .

e)Ogromna przewaga Rosjan była przyczyną klęski powstania .

f) W 1795 roku Rosja , Austria i Prusy dokonały III rozbioru Polski

3.Wymień przyczyny upadku polskiego w XVIII wieku dzieląc na zewnętrze i wewnętrzne
przewaga wrogów
brak silnych sprzymierzeńcąw
bunt innych państw przeciwko Polsce
wewnętrzne:
sprzeciwienie się szlachty
brak ludzi w wojsku
zdrada niektórych Polsków


Mam nadzieję że pomogłam:))
15 4 15