Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T19:22:08+01:00
Na Litwie, Białorusi i Ukrainie występują duże skupiska Polaków, gdyż jest to powiązane z historią Polski. Jak wiadomo 1 lipca 1569 zawarliśmy unię realną (rzeczywistą) z Litwą. Staliśmy się potęgą w Europie, jednym z największych państw. Nic nie stało na przeszkodzie emigracji. Ukraina też swojego czasu była pod naszym panowaniem. Białoruś powstała stosunkowo niedawno (ogłosiła niezależność), gdyż jej ziemię długo wchodziły w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego. Te trzy kraje są też bardzo podobne do Polski pod względem kultury, języka. Drugim etapem osiedlania się Polaków będzie okres I i II wojny światowej i okres powojenny. Wszyscy byli wtedy zależni od ZSSR, włącznie z nami. Rządy socjalistyczne przesiedlały ludność.
Myślę, że chociaż trochę pomogłam. Przepraszam za chaotyczny opis i pozdrawiam.