Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T19:06:36+01:00
W końcu XVIII wieku, w okresie kiedy następuje coraz większy rozkład państwowości polskiej, a wzrasta siła militarna i potencjał gospodarczy państw sąsiednich: Rosji, Austrii i Prus, Rzeczpospolita staje się dla tych mocarstw terenem łatwych zdobyczy. Tym łatwiejszych, że znajdujących poparcie w pewnej części niepatriotycznej, sprzedajnej i zdradzieckiej magnaterii i szlachty. Dług publiczny w dawnej Polsce prawie nie istniał, dopiero po 1772 roku równowaga budżetowa została zachwiana. Na sejmie w 1772 roku wykazano, że Rzeczpospolita była winna Holandii około 13 milionów złotych polskich, a długi wewnętrzne oceniano na 7 milionów złp. O płaceniu procentu mowy być nie mogło, bowiem dochody wynosiły 17.711.604 złp., a wydatki 30.518.857 złp.
39 4 39