1.co zdecydowało o tym, iż w maistach polskich chetniej przyjmowano luteranizm?

2. dlaczego szlachta polska w XVI wieku przyjmowała kalwinizm??

proszę o jak najwiecej odp..:**

kazda odp. sie liczy..
a kto da najlepsza odp. dam mu "najepsze" czyli bedziecie mieli jeszcze wiecej pkt..

2

Odpowiedzi

2009-10-11T16:31:40+02:00
1. Przede wszystkim świadomość wewnętrznego aktu wiary. Wierzącemu w pierwszej kolejności zależało na ufności wobec Boga i posłuszności mu. Luteranizm na początku swojej świetności nie był za bardzo rozpoznawany, a do jego zaakceptowania i rozpowszechniania w głównej mierze przyczynili się przyjaciele Marcina Lutra, wywołując w ten sposób spore poruszenie wśród mieszczan.

2. Kalwinizm, jeden z ważniejszych wyznań protestanckich zyskała wielu zwolenników głównie dzięki obowiązującej zasadzie pochwalania bogacenie się. Zniósł również zakaz pożyczania na procenty, przez co szlachta, zachęcana łatwym zdobywaniem majątków szybko przyczyniała się do wzrostu kalwinizmu na ziemiach polskich.
2 5 2
2009-10-11T17:52:07+02:00
Sakramenty są "znakami i świadectwami woli Bożej". Uznawane są jedynie dwa: Chrzest i Komunia św., podawana pod dwiema postaciami. Obecność Chrystusa w eucharystii jest rozumiana jako konsubstancjacja (współistnienie).
Matkę Jezusa jako "błogosławioną między niewiastami" otaczają szacunkiem, lecz od tego szacunku daleko jest do czci, jaka należy się jedynie Bogu. Luteranie odrzucają kult świętych – modlić wolno się tylko do Trójjedynego Boga; natomiast świętych należy wspominać i naśladować.
Pobożność ewangelicka opiera się głównie na posłuszeństwie wobec Słowa Bożego, na szczerej modlitwie, przykładnym życiu rodzinnym i sumiennym wykonywaniu wszelkich obowiązków.
Luteranie praktykują spowiedź ogólną, ale uznają również spowiedź indywidualną.
Duchowni – księża przewodniczą obrzędom i organizują je. Nie obowiązuje ich celibat. Ksiądz nie jest kapłanem, lecz pastorem. Luteranie uznają kapłaństwo powszechne ochrzczonych.
1 5 1