Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-10T19:08:50+01:00
OPIS ZESZYTUPO POLSKU :
Mój zeszyt od języka polskiego składa się z 60 kartek i jest formatu A5. Ma twardą okładkę, na której widnieją brązowe, jesienne liście. To doskonale pasuje do panującej teraz pory roku.

Strona tytułowa mojego zeszytu jest dość biedna. Znajduje się na niej jedynie napis ”Język polski”, moje imię i nazwisko oraz klasa, do której chodzę. Staram się staranie prowadzić zeszyt. Przy każdym wpisie jest data, temat lekcji oraz notatki. Jedna trzecią tych wpisów zajmują moje prace domowe. Dbam o estetykę zeszytu. Nie mażę po okładkach i marginesach. Mimo, ze lekcje języka polskiego mam zaledwie jeden miesiąc, zapisałem już połowę mojego zeszytu.

Rodzice narzekają, że czasami niewyraźnie piszę i nie mogą odczytać moich notatek. Wobec tego postaram się wyraźniej pisać i lepiej zadbać o estetykę.

PO NIEMIECKU :

Mein Notebook aus der polnischen Sprache besteht aus 60 Karten und A5. Hat ein hard cover, erscheint auf dem braunen Blätter im Herbst. Es passt perfekt in die Saison jetzt herrschenden.

Titelseite von meinem Notebook ist sehr arm. Er beinhaltet lediglich die Worte "polnische Sprache", mein Name und Klasse, zu denen ich gehe. Ich versuche, Notebook versuchen zu halten. Bei jedem Eintrag ist der Tag, an dem Unterricht und Notizen. Ein Drittel dieser Einträge befassen sich mit meinen Hausaufgaben. Die Sorge um die Ästhetik des Notebooks. Keine Abdeckungen und Kritzeleien an den Rändern. Obwohl die polnische Sprache Klassen haben nur einen Monat, notieren Sie sich die bereits die Hälfte meiner Papier.

Eltern beschweren sich, dass ich schreibe, manchmal undeutlich und nicht lesen können, meine Notizen. Daher werde ich versuchen, deutlicher zu schreiben und besser für die Ästhetik gerecht zu werden.