Odpowiedzi

2010-02-10T19:14:02+01:00
1. to 45 i 30 ( pomnożyć przez 15)

2.
a)1⅓ : 2⅕
4/3 : 11/5 (doprowadzić do wspólnego mianownika 15)
20 : 33

b) 18/15 : 13/5 (doprowadzić do mianownika 15)
18 : 39
c) 2,5 : 7,5 |*2
5 : 15 | :5
1 : 3

2010-02-10T19:15:05+01:00
1.
Oznaczmy szukane liczby jako: x,y

Budujemy układ równań:
x - y = 15
x/y = 3/2

x = 15+y
(15+y) /y = 3/2

x=15+y
2(15+y) = 3y

x=15+y
30 + 2y = 3y

Stąd wyznaczamy:
y = 30
x = 15+y = 15+30 = 45

Odp. Szukane liczby to 45 i 30.

2.
a)
1i 1/3 : 2 i 1/5 = 4/3 : 11/5 = 4/3 × 5/11 = 20/33

b)
18/15 : 13/5 = 18/15 × 5/13 = 90/195 = 18/39

c)
2,5 : 7,5 = 5/2 : 15/2 = 5/2 × 2/15 = 10/30 = 1/3
2010-02-10T19:15:54+01:00
Zad.1]

x=pierwsza liczba
y=druga liczba

x-y=15→x=15+y
x:y=3:2

x=15+y
2(15+y)=3y

30+2y=3y
2y-3y=-30
-y=-30
y=30

x=15+y=30+15=45
te liczby to 45 i 30
zad.2]
1⅓:2⅕=20:33
¹⁸/₁₅:¹³/₅=18:39
2,5:7,5=⅓, czyli ma sie tak jak 1:3