Article . channels. documentaries , headlines , leaflet. . magazine , p , tabloit.

When I picked up the magazine a ........... about an animal chatity fell out.

I'll save that long ............ about madonna nad read it at the weekend

my dad never reads the whole newspaper he just lookk quickly at the .......

Most callers to radio ......... programmes don't have anything intresting to say

Sometimes TV journalists film in secret to make ........

1

Odpowiedzi

2010-02-10T19:22:14+01:00
Art. kanałów. dokumentalne, gazet, ulotki. . magazyn, p, tabloit.

Kiedy podniosłem magazyn ........... o zwierzętach chatity wypadł.

I'll save, że długo ............ o madonna nad przeczytać w weekend

Mój ojciec nigdy nie całej gazety po prostu lookk szybko się czyta .......

Większość dzwoniących do radia ......... programy nie mają nic ...