Człowiek stojący na łyżwach na gładkim lodzie rzuca poziomo piłkę o masie 0.5 kg. Wiadomo że połka przebyła w tym samym czasie drogę 120 razy dłuższą niż człowiek. Oblicz masę człowieka przyjmując, że tarcie łyżew o lód jest do pominięcia.

1

Odpowiedzi

2010-02-10T19:27:55+01:00
Jeżeli piłka w ustalonym czasie przebyła drogę 120 razy dłuższą niż człowiek, to znaczy, że miała od niego 120 razy większą prędkość.
v₂ = 120v₁
gdzie:
v₁ - prędkość człowieka
v₂ - prędkośc piłki

Skorzystamy z zasady zachowania pędu:
m₁ × v₁ = m₂ × v₂

Stąd wyznaczymy masę człowieka:
m₁ = m₂ × v₂ / v₁ = 0,5kg × 120v₁ / v₁ = 120 × 0,5kg = 60kg

Odp. Masa człowieka wynosi 60kg.
2 5 2