1.Wymień źródła energii odnawialne. które z nich według cb powinny być powszechnie wykorzystywane w Polsce. uzasadnij wybór.
2.Oceniając stan czystości polskich rzek, stwierdza się brak wód I klasy czystości. opracuj listę działań zmierzających do poprawy stanu wód w Polsce.

1

Odpowiedzi

2010-02-12T17:07:33+01:00
1. Źródła energii odnawialnej : energia słoneczna, energia wiatru, wody. Wydaje mi się, ze w Polsce powinny być powszechne elektrownie wiatrowe ( chodź i tak już występują ; > ) ponieważ mamy korzystne warunki, aby móc takie elektrownie prowadzić. Ale moim zdaniem najlepiej było by, gdyby każdy mógł posiadać na dachu swojego domu baterię słoneczną, bo bądź co bądź wiatraki z elektrowni wiatrowych hałasują i przez nie giną ptaki. To taka moja uwaga. ; )
2. Dla poprawa stanu środowiska wód można :
- budować oczyszczalnie ścieków
- nie wyrzucać odpadów, różnego rodzaju śmieci itp. do wód
- nie odprowadzać do wód ścieków omunalnych, rolniczych, przemysłowych