Odpowiedzi

2010-02-10T19:24:45+01:00
To mówi Św. Paweł w 1 Koryntian 13,1

Jest to zapisane w bibli.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T19:25:56+01:00
Pismo Święte, Hymn o miłości, Pierwszy List Świętego Pawła Apostoła do Koryntian