Odpowiedzi

2010-02-10T19:27:35+01:00
Moskwa: 8:30
Oslo : 6:30
Sydney: 15:30
Nowy Orlean: 23:30
San Diego: 21:30
Bombaj: 12:002010-02-10T19:49:24+01:00
Sprawdzamy na mapie lub w internecie długości geograficzne tych miast.
Warszawa 21°oo'E
Nowy Orlean 90°W
Santiago 70°W
Oslo 10°E
Moskwa 37°E
Bombaj 72°E
Sydney 151°E
Następnie wiedząc, że:
15° - 1h
1° - 4min
Obliczmy różnice między Warszawą a poszczególnymi miastami (pamiętając o zależnościach: ta sama półkula - różnica, różne półkule - suma):
21°+ 90°=111°
21°+70°=91°
21°-10°=11°
37°-21°=16°
72°-21°=51°
151°-21°=130°
Następnie wiedząc, że:
15° - 1h
1° - 4min
Liczymy:
111:15=7r6
6*4=24
7h24min
91:15=6r1
6h4min
11*4=44
44min
16:15=1r1
1h4min
51:15=3r6
6*4=24
3h24min
151:15=10r1
10h4min
Teraz trzeba ustawić zależności rośnie/maleje (bardziej na wschód - później, bardziej na zachód - wcześniej) i od razu policzyć godzinę:
Nowy Orlean
maleje
6.30-7h24min=23.06
Santiago
maleje
6.30-6h4min=0.26
Oslo
maleje
6.30-44min=5.46
Moskwa
rośnie
6.30+1h4min=7.34
Bombaj
rośnie
6.30+3h24min=9.54
Sydney
rośnie
6.30+10h4min=16.34
2 5 2