Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-11T17:59:04+02:00
Młodzież nie zawsze zna powód aresztowania. Niektórzy mają nadzieje, że zaszła pomyłka. Poświęcają się dla ojczyzny, a także siebie nawzajem. Zen opowiada, że wielu jest skazanych bez wyroku sądu. Więźniowie mają okropne warunki: małe, ciemne, duszne pomieszczenia; są bez opieki lekarskiej; nie mają kontaktu ze światem zewnętrznym; obawiają się o swoje życie, są pełni niepewności; są bici, torturowani, nieludzko traktowani; nie znają czasu odbywania kary ani powodu.
Zachowanie więźniów wobec cierpień jest heroiczne: godne, odważne. Więźniowe urządzają wspólne spotkania, wspierają się, są wobec siebie solidarni. Pociechy szukają w poezji, żartach. Przykładami sposobów prześladowań i niewinności prześladowanych są opowiadania: Sobolewskiego; o Wasilewskim, a także opowieść Adolfa o Cichowskim.
Najstarszym z więźniów był Tomasz Zan. Powodem jego aresztowania i przebywania przez długi czas w więzieniu jest przyjazd Nowosilcowa na Litwę. Tomasz zna plany cara i wie, że nigdy już nie wyjdzie z więzienia.
2 4 2