Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-11T16:32:51+02:00
Formy nieregularne podane są w każdym słowniku, czy podręczniku do nauki języka angielskiego. Niestety nie ma na nie ogólnej zasady. Trzeba się ich po prostu nauczyć. Nie istnieje żaden logiczny związek fonologiczny pomiędzy "I spoke" i "I speak". Są to jedynie zmiany historyczne.

Czas Past Simple w zdaniach twierdzących buduje się w następujący sposób:
Forma podstawowa czasownika + końcówka d lub ed

Jeśli czasownik kończy się na e, dodajemy d. W przeciwnym razie dodajemy końcówkę ed, np.:

* I wanted a cup of tea. (Chciałem filiżankę herbaty).
* She filed a complaint. (Wniosła skargę).

Liczba pojedyncza
I liked learning Past Simple. Lubiłem uczyć się czasu przeszłego prostego.
You liked learning Past Simple. Ty lubiłeś uczyć się czasu przeszłego prostego.

He
She
It
liked learning Past Simple.

On lubił uczyć się czasu przeszłego prostego.
Ona lubiła uczyć się czasu przeszłego prostego.
Ono lubiło uczyć się czasu przeszłego prostego.
Liczba mnoga

We
You
They
liked learning Past Simple.

My lubiliśmy uczyć się czasu przeszłego prostego.
Wy lubiliście uczyć się czasu przeszłego prostego.
Oni lubili uczyć się czasu przeszłego prostego.
PRZYSŁÓWKI Z PAST SIMPLE

Najczęściej używanymi określeniami czasu w Past Simple są:

* yesterday, last week, last night, two days ago, on Saturday, last weekend, last evening...

Przysłówki te mogą występować na początku lub na końcu zdania.

Przysłówki częstotliwości takie jak: always, only, never, ever, still, just mają określone miejsce w języku angielskim. Ich pozycja w zdaniu jest uzależniona od czasownika. Występują one zazwyczaj przed czasownikiem np.:"I always went to his place before school", ale po czasowniku TO BE, np.: "She was never there on time".
Dowiedz się więcej na temat przysłówków częstotliwości.
2009-10-11T16:33:27+02:00
Jest to czas przeszły prosty i używamy go do opisu czynnosci które wydarzyły się i zakończyły w przeszłości np. On kupił wczoraj nowy rower
  • Użytkownik Zadane
2009-10-11T16:33:52+02:00
W czasie Past Simple używamy drugiej formy czasownika. Wstawiamy ją po podmiocie (I, you, she, we...).
I visited Spain last year. - W zeszłym roku odwiedziłem Hiszpanię.

Zdania z czasownikami regularnymi w Past Simple, tworzy się następująco: PODMIOT + CZASOWNIK GŁÓWNY w DRUGIEJ FORMIE + OKREŚLENIE CZASU
Czasownik główny ma taką samą formę we wszystkich osobach obu liczb (z wyjątkiem czasownika TO BE, który ma 2 formy: WAS i WERE)


W czasie Past Simple pytania budujemy przez inwersję.

Were they with Mark in Paris yesterday? - Czy oni byli wczoraj z Markiem w Paryżu?