Zadanie o krzyżówkach dwu genowych.

U ludzi niesprzężonych z płcią brązowe oczy dominują nad swoim allelem warunkującym niebieską barwę oczu. Jednocześnie daltonizm jest zależny od obecności recesywnego genu d sprzężonego z płcią. brązowo oka daltonistka której ojciec miał niebieskie oczy poślubiła niebiesko okiego mężczyznę odróżniającego kolory. oblicz prawdopodobieństwo pojawienia się synów daltonistów o brązowych oczach.
Proszę o wypisanie:
P: pokolenia rodzicielskiego
G: gamet
F1 i F2 (pokolenie potomne) w jednej krzyżowce.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-11T03:12:25+01:00
A-oko brązowe
a- oko niebieskie
D-prawidłowe rozróżnianie barw
d -daltonizm
(symbole literowe na daltonizm lub jego brak piszemy nad chromosomem X. Ja piszę w nawiasach,bo nie mam innej możliwości)
X,Y -chromosomy płci

genotyp matki kobiety : AA X (D) X (d)- brązowooka, nosicielka daltonizmu
( taki genotyp podałam przykładowo,bo mogła być też daltonistką, heterozygotą pod względem barwy oka, za mało danych w zadaniu)

genotyp ojca kobiety : aa X (d) Y - niebieskooki daltonista.

genotyp kobiety : Aa X (d) X (d)
genotyp mężczyzny : a a X (D) Y

P (pokolenie rodzicielskie) Aa X (d) X (d) × a a X(D)Y

Gamety :
kobiety : A X (d) ; a X (d)
mężczyzny : a X (D) ; a Y

Uzyskane genotypy i fenotypy dzieci ( F₁) :
Aa X (D) X (d)- dziewczynka ,brązowooka,nosicielka genu na daltonizm

aa X(D) X(d)- niebieskooka nosicielka daltonizmu

Aa(d) Y- brązowooki chłopiec,daltonista

aa X( d) Y - niebieskooki ,daltonista

stosunek fenotypowy 1 : 1 : 1 :1

Prawdopodobieństwo pojawienia się synów daltonistów o brązowych oczach wynosi 1: 4,czyli 25 %