Odpowiedzi

2010-02-10T19:53:47+01:00
1. Z czym się łączy mitochondrium?

Ostatecznie odtworzony łączy się z nową cząsteczką acetylo-CoA.

2. Jak jest zbudowane jądro komórkowe?

Jądro otoczone jest podwójną błoną jądrową, zaopatrzoną w pory zapewniające kontakt z treścią komórki, w środku jądro komórkowe wypełnione jest nukleoplazmą (karioplazmą), w której wyróżnić można chromatynę, będącą siedliskiem informacji genetycznej (kwasy nukleinowe), jąderko i sok jądrowy (kariolimfa).

http://gfx1.bryk.pl/entry/00000/00000933.png


3. Jak jest zbudowana błona komórkowa?

Ma strukturę podwójnej błony lipidowej, jej środkowy region zbudowany jest z dwu jednocząsteczkowych warstw fosfolipidów, z którymi związane są specyficzne białka strukturalne błon, będące enzymami bądź receptorami hormonów lub innych specyficznych związków.

http://gfx1.bryk.pl/entry/00000/00000646.png


4. Do czego służy wrzeciono podziałowe?

Wrzeciono kariokinetyczne odgrywa ważną rolę w procesie "wędrówki" chromosomów do przeciwległych biegunów komórki.


5. Jaka jest różnica w wyniku mitozy,a mejozy.

Mejoza występuje tylko u komórek rozrodczych, w przeciwieństwie do mitozy, która występuje w prawie każdej komórce ciała.

Mejoza ma charakter redukcyjny (zmniejsza materiał genetyczny o połowę) a mitoza ma charakter zachowawczy (liczba materiału genetycznego nie ulega zmianie)

Mejoza przechodzi 2 etapy podziału komórkowego. Mitoza tylko 1.

Liczba komórek po Mejozie: 4. Liczba komórek po mitozie: 2.
Zachodzenie procesu crosing-over w mejozie (powoduje zmienność genetyczna).
1 4 1