Błagam pomóżcie mam na jutro ;*** :P Zróbcie chociaż jedno .
zad.1
Punkt S jest obrazem punktu P w symetri wzgledem osi x.
Punkt R jest obrazem punktu P w symetrii względem osi y.
Wyznacz współrzędne punktów SiR.
Przykład:
P=(9,-1) --> S=(9,1)
P=(9,-1) --> 12 (-9,-1) -- JAKOŚ TAK NIE WIEM CZY TO DB .

c) P=(-3,7).
D)P=(-5,-2)
E) P = (0,-8)
F) P=(4,0)

zad.2
Dany jest trapez o wierzchołkach A=(-6,-1) , B=(5,1), C=(-2,3) , D= (1,3). Narysuj trapez, który jest symetryczny. do trapzeu ABCD.
a) osi x
b) osi y

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T10:29:31+01:00
1) Jeśli punkt jest symetryczny do 2 punktu względem ox to pierwszy wyraz współrzędnych punktu pozostaje bez zmian a drugi zmienia swa wartość na przeciwna.

Jeśli punkt jest symetryczny do 2 punktu względem oy to pierwszy wyraz współrzędnych punktu zmienia swa wartość na przeciwna a drugi pozostaje bez zmian.


c) P=(-3,7)
S=(-3,-7)
R=(3,7)

d)
P=(-5,-2)
S=(-5,2)
R=(5,-2)

e)
P=(0,-8)
S=(0,8)
R=(0,-8)

f)
P=(4,0)
S=(4,0)
R=(-4,0)


2.