Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T19:49:17+01:00
To jest o koronacji :

Trwa spór co do daty koronacji. Niektórzy historycy uważają, że Chrobry od 1000 roku starał się o papieską zgodę na koronację potwierdzającą akt dokonany podczas zjazdu gnieźnieńskiego. Niezależne źródła proweniencji niemieckiej jednoznacznie potwierdzają, że Bolesław korzystając z krótkiego bezkrólewia w Niemczech kazał się koronować w 1025 roku (dokładna data, ani miejsce nie jest znane[3]). Inni uważają (Johann Freid), iż w 1025 dokonano tylko odnowienia koronacji z roku 1000 (koronacje wielokrotne są spotykane w tym czasie). Bolesław Chrobry zmarł jednak jeszcze w tym samym roku, a rządy objął jego syn Mieszko II Lambert. Miejsce pochowania jest nieznane. Część historyków i archeologów przypuszcza, że resztki dwóch grobów odkrytych w katedrze poznańskiej są miejscem pochówków dwóch pierwszych władców.

Bitwy:
Wojny 1000- 1018:
- 1002 roku zajmuje Milsko, Miśnię , Łużyce ,objecie władzy w Czechach
- koniec ppanowania B.Chrobrego w Czechach 1004
- 1007 P.Zachodnie uzależnia sie od Polski
- 1018 pokój w Budziszynie ( 30 styczeń) ; udana wyprawa na Kijow