Zad1.

Przedstaw zapisy cząsteczkowe równań reakcji otrzymywania wymienionych soli trzema poznanymi sposobami.

a) KBr
b) BaS
c) Ca(NO3)2
d) Na2SO4
e) Li3PO4(tlenek metalu + kwas ------> sól + woda)
(metal + kwas ------> sól + wodór)
(kwas + zasada ------> sól + woda)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T11:59:44+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A) KBr
2HBr + K20--->2KBr + H2O
2K + 2HBr---->2KBr + H2
HBr + KOH--->KBr + H2O

b) BaS
H2S + BaO---->BaS + H2O
Ba + H2S---->BaS + H2
H2S + Ba(OH)2--->BaS + 2H2O

c) Ca(NO3)2
2HNO3 + CaO---->Ca(NO3)2 + H2O
Ca + 2HNO3---->Ca(NO3)2 + H2
2HNO3 + Ca(OH)2--->Ca(NO3)2 + 2H2O

d) Na2SO4
H2SO4 + Na2O--->Na2SO4 + H2O
2Na + H2SO4--->Na2SO4 + H2
H2SO4 + 2NaOH----->Na2SO4 + 2H2O

e) Li3PO4
2H3PO4 + 3Li2O---->2Li3PO4 + 3H2O
6Li + 2H3PO4---->2Li3PO4 + 3H2
H3PO4 + 3LiOH---->Li3PO4 + 3H2O
1 5 1