Odpowiedzi

2010-02-10T19:45:04+01:00
Savoir-vivre czyli ogłada, dobre maniery, bon-ton, konwenans towarzyski, kindersztuba; znajomość obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności obowiązujących w danej grupie.

Wyrażenie Savoir-vivre pochodzi z języka francuskiego i jest złożeniem dwóch czasowników w formie bezokolicznika. Savoir znaczy wiedzieć, za to vivre znaczy po prostu żyć. Stąd savoir-vivre przetłumaczyć można jako sztuka życia. Wzięte razem, tworzą popularny splot słów, który można rozumieć jako: 1 – znajomość obyczajów i form towarzyskich, reguł grzeczności; 2 – umiejętność postępowania w życiu i radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach. Najogólniej, zasady savoir-vivre'u to:
*uśmiech,
*uprzejmość,
*życzliwość,
*punktualność,
*dyskrecja,
*lojalność,
*grzeczność.

Zasady savoir-vivre'u dotyczą przede wszystkim kilku głównych dziedzin życia:
_nakrywania, podawania do stołu i jedzenia,
*wyglądu, prezencji (np. postawy, higieny) i właściwego ubioru,
*form towarzyskich (np. w miejscu pracy, w rodzinie, na przyjęciach),
*komunikacji (także telefonicznej i internetowej),
*zachowania się w szczególnych sytuacjach..

Anglicy zawarli złote zasady dobrego zachowania w przewrotnym akronimie "IMPACT" (wstrząs), utworzonym od wyrazów:
Integrity – prawość,
Manners – maniery,
Personality – osobowość,
Appearance – wygląd zewnętrzny,
Consideration – wzgląd na innych,
Tact – takt.
2010-02-10T19:46:19+01:00