Odpowiedzi

2010-02-10T19:46:26+01:00
Azot

Azot znajdujący się w powietrzu w odróżnieniu od tlenu nie jest tak aktywny chemicznie. W stanie wolnym jest gazem bezbarwnym i bez zapachu.
Duże ilości azotu spotykamy na Ziemi w organizmach zwierzęcych i roślinnych pod postacią białek, gdzie znajduje się jego ok. 16%.
Azot w postaci związków chemicznych jest konieczny do rozwoju większości roślin i organizmów żywych. Tymi związkami są najczęściej sole dostarczane do gleby pod postacią nawozów sztucznych i sole wytwarzane przez bakterie znajdujące sie w glebie. Wytworzone sole (sole amonowe i azotany) są następnie przyswajane przez rośliny i zamieniane w białko
Przemiana materii u roślin i zwierząt, jak i rozkład obumarłych organizmów przyczyniają sie do odtworzenia zużytych soli.

Znanymi związkami azotu są;
* saletra - wykorzystywana jako nawóz sztuczny
* amoniak - stosowany jako nawóz sztuczny oraz jako czynnik chłodzący.

Obieg węgla.

Węgiel to jeden z podstawowych pierwiastków niezbędnych organizmom do życia i wzrostu. Krąży w przyrodzie pod różnymi postaciami. Rośliny pobierają CO2 z powietrza i dzięki procesowi fotosyntezy przerabiają go na pokarm. Zwierzęta w tym celu zjadają rośliny które w ich przewodzie pokarmowym rozkładają zawarty w nich węgiel.Tak w skrócie można by opisać obieg węgla.
1 5 1
2010-02-10T19:51:49+01:00