Odpowiedzi

2010-02-10T19:49:28+01:00
Jan Paweł II - pierwszy papież - Polak; rozsławiający nasz kraj, a także będący wielkim autorytetem dla wielu znanych postaci; m

Lech Wałęsa- przewodniczący Solidarności a także prezydent RP, bardzo przyczynił się do końca komunizmu w Polsce, zapoczątkował tym zmiany w innych dotąd socjalistycznych krajach
2010-02-10T19:57:28+01:00
Lech Wałęsa - przyczynił się do zmiany ustroju w Polsce. Współzałożyciel i pierwszy przewodniczący "Solidarności". Kierowany przez niego związek zawodowy w latach '80 z czasem przerodził się w masowy ruch społeczno-polityczny. Brał udział w m.in obradach okrągłego stołu, w ich wyniku możliwa była zmiana Konstytucji PRL i wybory parlamentarne w czerwcu 1989. Dzięki swojej opozycyjnej postawie w znacznym stopniu przyczynił się do upadku komunizmu w Polsce.


Józef Piłsudski, jedna z najważniejszych postaci w polskim okresie międzywojennym. Działacz niepodległościowy, szanowany wojskowy, naczelnik państwa polskiego w latach 1918 - 1922. Jego upór i zaangażowanie podczas I wojny światowej pozwoliły na utworzenie Legionów Polskich. Po I wojnie światowej znacznie przyczynił się do rozwój Rzeczpospolitej, budził szacunek i posiadał rzeszę zwolenników. Z pewnością na stałe wpisał się do kart historii naszego kraju i zasłużył na miano wielkiego Polaka poprzez dążenie do jego niepodległości, wielkich czynów podczas wojny polsko - bolszewickiej (m.in "Cud nad Wisłą"), czy działalności po uzyskaniu przez Polskę niepodległości.

myślę, że trochę pomogłem.
6 4 6