Milion jest gwiazd na niebie
lecz tylko jedna spogląda na ciebie.
A tą gwiazdką jestem ja
Ktoś, kto ciebie dobrze zna!
I dlatego tą kartkę ślę
Bo ja bardzo lubię cię!

Twoja walentynka!

proszę o przetłumaczenie na j. angielski

1

Odpowiedzi

2010-02-10T19:48:00+01:00
A million is a star in the sky
but only one looks at you.
And that star is me
Someone who knows you well!
And so I send this card
Because I very much like you!