1.Podaj nazwę aktów prawnych wydanych przez radę ministrów

2. wymień kompetencje Rady ministrów w dziedzinie obronności

3. jaką rolę odgrywa Rada ministrów w polityce zagranicznej państwa .

4. na podstawie aktualnych materiałów prasowych i telewizyjnych wupisz po trzy decyzje ostatnio podjęte przez prezydenta RP i rade ministrów

5. kto obecnie pełni funkcje prezesa rady ministrów oraz z jaka partia ta osoba jest zwiazana .


DAM NAJ!!!!

1

Odpowiedzi

2010-02-10T19:55:56+01:00
1 może zsyłać wojska do iraku oraz ogólnie ma duży wpływ na wojsko i kłądzie na nie duży nacisk

2 patrz pierwsze

3chodzi tutaj o negocjacje

4 odwołanie premiera
skazanie leppera za gwałty i rozboje
wniesienie ustawy na temat wyposażenie polskiej armi

5 Jan Maliszewszki
13 1 13