Odpowiedzi

2010-02-10T20:27:51+01:00
Warunki panujące na tym obszarze , czyli mrozne i śniezne zimy , gorace lata i mało zyzne gleby , spowodowały , że - podobnie jak Polesie - są to tereny dośc słabo przeksztalcane przez człowieka .
Znaczną częsc Niziny Północonpodlaskiej zajmują zabagnione kotliny Biebrzy i Narwi porośnięte roslinnością bagienną oraz lasmi łęgowymi.Utworzono tu największy w Polsce Biebrzański Park Narodowy oraz Narwiański Park Narodowy .
Zachowaly się tutaj dwa duże obszary leśne - Puszcza Knyszyńska i Puszcza Białowieska . W Puszczy Białowieskiej , która jest jednym z najcenniejszych przyrodniczych terenów leśnych w całej Europie , utworzono Białowieski Park Narodowy .