Odpowiedzi

2010-02-10T20:07:39+01:00
Program pole;
Uses crt;
var a,b,pole:integer;
Begin
clrscr;
write('Podaj bok A: ');
readln (a);
write('Podaj bok B: ');
readln (b);
pole := a*b;
writeln ('Pole wynosi: ',pole);
readln;
end.

Teraz tłumaczenie:
var a,b,pole:integer;
/\ To zmienne programu zadeklarowane jako zmienne liczbowe.

write('Podaj bok A: ');
readln (a);
write('Podaj bok B: ');
readln (b);
/\ Polecenia proszące o podanie oraz zapisujące do zmiennych długości boków, zmienne a oraz b, zadeklarowane kilka linijek wyżej.

pole := a*b;
/\ Przypisanie do zmiennej liczbowej pole wartości tego pola, jak wiadomo pole prostokąta to pierwszy bok razy drugi czyli w naszym programie zmienna a razy zmienna b.

writeln ('Pole wynosi: ',pole);
/\ Wypisanie na ekranie napisu "Pole wynosi:" oraz wartości wcześniej obliczonego pola.

No to by było chyba na tyle :). W razie problemów pisz na PM, na pewno Ci pomogę.