Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T20:07:09+01:00
1. Definicja akumulatora :

akumulator to urządzenie do magazynowania energii. W fazie ładowania przetwornicą energii (np. prądnicą) gromadzi energię, którą następnie oddaje w fazie rozładowywania odbiornikowi (np. latarce).
W zależności od rodzaju magazynowanej energii rozróżniamy m.in. akumulatory: bezwładnościowe, cieplne, hydrauliczne, pneumatyczne i najczęściej stosowane akumulatory elektryczne. Akumulatory łączy się szeregowo w baterie, by uzyskać wyższe napięcie znamionowe.
Akumulatory stosuje się m.in. do zasilania przenośnej aparatury różnego typu (np. pomiarowej), silników napędzających wózki elektryczne oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych w pojazdach.
2. Akumulator kwasowy (ołowiowy)
a) schemat elektrochemiczny:
+Pb, PbO2 |H2SO4| Pb-
b) opis:
Akumulator naładowany, tzn., że jest w stanie oddawać prąd, składa się z płyt siatkowych – ujemnych, pokrytych ołowiem (Pb) i dodatnich, pokrytych dwutlenkiem ołowiu (PbO2). Jeżeli płyt dodatnich jest n, to płyt ujemnych jest n+1. Płyty te umieszczone są w naczyniu napełnionym rozcieńczonym kwasem siarkowym o ciężarze właściwym 1,21 – 1,24. Gdy od akumulatora odbiera się prąd elektryczny, to kwas siarkowy rozpada się na H2 i SO4. Na płytach ujemnych tworzy się siarczan ołowiu:
Pb + SO4 => PbSO4 ,
a na płytach dodatnich przebiega reakcja:
PbO2 + H2 + H2SO4 => H2SO4 + 2H2O,
wywiązuje się więc tez siarczan ołowiu.
Gdy napięcie akumulatora spadnie należy go znowu naładować; rozładowanie poniżej napięcia 1,80 Volt jest niewskazane, gdyż powoduje nieodwracalne zmiany substancji czynnej elektrod, uniemożliwiające ponowne naładowanie. Podczas ładowania siarczan ołowiu zamienia się w ołów i w dwutlenek ołowiu, wytwarza się przy tym kwas siarkowy, przez co wzrasta ciężar właściwy roztworu. Ładowanie akumulatora uskutecznia się prądem stałym, przy czym dodatni koniec przewodnika prądu łączy się z dodatnim uciskiem akumulatora, a ujemny z ujemnym. Gdy akumulator jest już naładowany, na obydwu płytach tworzą się bańki gazu, a napięcie wynosi 2,4 – 2,6 Volt. Spada ono wkrótce do wysokości normalnego napięcia 2 Volt, nawet gdy nie pobiera się z akumulatora prądu. Wskazane jest ładowanie akumulatora raz na 4 – 6 tygodni, także, gdy prądu nie pobierało się, gdyż z biegiem czasu następuje samowyładowanie i kwas ulatnia się. Można też naładować akumulator do normy i wylać z niego roztwór.
1 3 1