Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-11T17:05:22+02:00
A)
Forma cząsteczkowa:
H₂SO₄ + 2 KOH -> K₂SO₄ + 2 H₂O

Jonowa:
2 H⁺ + SO₄⁻² + 2 K⁺ + 2 OH⁻ -> 2 K⁺ + SO₄⁻² + 2 H₂O

Skrócona jonowa:
2 H⁺ + 2 OH⁻ -> 2 H₂O


b)
Forma cząsteczkowa:
AgNO₃ + NaCl -> AgCl (osad) + NaNO₃

Jonowa:
Ag⁺ + NO₃⁻ + Na⁺ + Cl⁻ -> AgCl + Na⁺ + NO₃⁻

Skrócona jonowa:
Ag⁺ + Cl⁻ -> AgCl

Przy AgCl (w każdej formie) powinna być strzałka w dół, ale tutaj jej się nie da zrobić.