Treść zadania jest taka:
Znajdź informacje na temat różnych typów mikroskopów. Napisz, który z nich pozwala osiągnąć największe powiększenie.
Napiszcie to krótko bo mam mało miejsca tylko trzy linijki (takie jak w zeszycie)
Z góry dziękuje :)))

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-11T17:28:35+02:00
Typy mikroskopów:

* mikroskop akustyczny
* mikroskop elektronowy (największe przybliżenie)
* mikroskop operacyjny
* mikroskop optyczny (mikroskop świetlny)
* mikroskop pomiarowy
* mikroskop porównawczy


13 4 13
2009-10-11T17:33:30+02:00
Skaningowy mikroskop tunelowy - umożliwia uzyskanie obrazu powierzchni materiałów przewodzących ze zdolnością rozdzielczą rzędu pojedynczego atomu.
Elektronowy mikroskop skaningowy jest przyrządem, rodzajem mikroskopu elektronowego, w którym obraz uzyskiwany jest w wyniku "bombardowania" próbki wiązką elektronów, która skupiona jest na przedmiocie w postaci małej plamki.
Elektronowy mikroskop transmisyjny rejestruje elektrony przechodzące przez próbkę.

co do największego przybliżenia nie znalazłam informacji

10 2 10