Odpowiedzi

2010-02-11T11:39:56+01:00
KORZYŚCI:
A) MONARCHIA ABSOLUTNA:
- MONARCHA ZARZĄDZA CAŁYM PAŃSTWEM DBAJĄC O JEGO ROZWÓJ,
-PAŃSTWO JEST SILNE I ZAWSZE GOTOWE DO OBRONY,
B) MONARCHIA PARLAMENTARNA:
- WŁADCA PEŁNI FUNKCJĘ REPREZENTACYJNĄ, A WPŁYW NA RZĄDY MA LUDNOŚĆ,
- LUDNOŚĆ ZNA PROBLEMY SWOJEGO PAŃSTWA I MOŻE PRÓBOWAĆ ODDZIAŁOWYWAĆ NA PARLAMENT W CELU POPRAWY SYTUACJI W PAŃSTWIE.

ZAGROŻENIA:
A)
- ZŁY WŁADCA MAJĄC WŁADZĘ ABSOLUTNĄ JEST W STANIE DOPROWADZIĆ PAŃSTWO DO RUINY
B)
- SĄ SYTUACJE, W KTÓRYCH DECYZJĘ TRZEBA PODJĄĆ NATYCHMIASTOWO I SZYBCIEJ ZROBIŁABY TO OSOBA SKUPIAJĄCA WŁADZĘ W SWOIM RĘKU, NIŻ KILKADZIESIĄT, KTÓRE MUSZĄ NAD TYM OBRADOWAĆ. ZNANE TEŻ BYŁY PRZYPADKI PRZEKUPSTW.
1 3 1