Odpowiedzi

2010-02-10T20:20:55+01:00
Unitarne:
Państwo unitarne — forma państwa najbardziej powszechna we współczesnym świecie, charakteryzująca się wewnętrzną jednolitością. Wszystkie jednostki administracyjne wchodzące w skład państwa są tak samo zorganizowane i podporządkowane organom centralnym, które określają ich ustrój i właściwość.
Ferderacja:
Państwo federalne - państwo, które składa się z mniejszych części (stanów, landów). Każda taka część wszła w skład państwa federalnego dobrowolnie, oddając część swoich uprawnień i suwerenności centralnemu rządowi federalnemu i zgadzając się na respektowanie wspólnej konstytucji.
Federacja

Licze na najlepsza i pozdro :]

1 2 1
2010-02-10T20:21:52+01:00
Państwo unitarne — forma państwa najbardziej powszechna we współczesnym świecie, charakteryzująca się wewnętrzną jednolitością. Wszystkie jednostki administracyjne wchodzące w skład państwa są tak samo zorganizowane i podporządkowane organom centralnym, które określają ich ustrój i właściwość.

Państwa unitarne możemy podzielić na państwa scentralizowane i zdecentralizowane.

Ustrój scentralizowany charakteryzuje się wyznaczaniem lokalnych urzędników przez rząd centralny, który sprawuje zwierzchnią władzę nad organami regionalnymi.

Ustrój zdecentralizowany ma miejsce, gdy organy regionalne są formowane niezależnie od rządu i istnieje dobrze rozwinięty samorząd terytorialny o znacznych kompetencjach, a władza centralna zastrzega sobie prawo do podejmowania tylko najważniejszych decyzji.


Państwo federalne - państwo, które składa się z mniejszych części (stanów, landów). Każda taka część wszła w skład państwa federalnego dobrowolnie, oddając część swoich uprawnień i suwerenności centralnemu rządowi federalnemu i zgadzając się na respektowanie wspólnej konstytucji.


1 2 1
2010-02-10T20:22:56+01:00
P. nitarne to państwa jednolite. Wszystkie ich jednostki administracyjne mają te same prawa i są do siebie podobne.
P. federalne to te które posiadają jesen rzad ale ich jednostki są jakby odrebnymi małymi państwami ze swoimi prawami.
1 2 1