Odpowiedzi

2010-02-10T20:39:07+01:00
Władz apodzielona na :
-WŁADZA USTAWODAWCZA
WYKONAWCZA
- SĄDOWNICZA
2010-02-10T20:40:58+01:00
Trójwładza to znaczy że trzy osoby sprawują władzę .
Dzieli się na :
- władzę ustawodawczą
- wykonawczą
- sądowniczą
Proszę
Magda ;-)
2010-02-10T22:38:40+01:00
Trójwładza dzieli się na :
-władze ustawodawczą
-władze wykonawczą
-władze sądowniczą